Kontakt oss

Du finner oss her

Ringduevegen 1
2032 Maura


Telefon: 47 22 24 31

E-post: antoaneta.catering@gmail.com

Praktisk informasjon

Betaling:
Kontant eller med kort ved levering.
Firmaer faktureres etter avtale.

NB!
Prisene i denne cateringmenyen gjelder for utlevering.
Ved servering på Bjerke Velhus sine lokaler gjelder egne priser.

Vi kan også ordne med serveringspersonale mot ett tillegg i prisen.
Ta kontakt!

Send oss gjerne en e-post

Kjøpsbetingelser

Generelt:

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg fra Gunhildrud Catering & Selskapsmat AS. Salgsbetingelsene gjelder både for næringsdrivende og privatpersoner/forbrukere. 


Priser:

Alle priser er oppgitt inkl. mva dersom ikke annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til endringer i prisene ved spesielle bestillinger, eller ved prisendringer hos våre underleverandører. De avtalte priser er de priser som følger av bekreftelsen.

Betaling:

Kontant betaling ved levering privat. Ved fakturering til bedrifter som har inngått avtale tilkommer et eventuelt fakturagebyr. Kunden vil bli fakturert etterskuddsvis hver mnd.

Gunhildrud Catering & Selskapsmat AS har ansvaret for varene inntil levering eller henting har funnet sted. Kunder som ikke ønsker levering, henter maten på følgende adresse: Gunhildrud Catering & Selskapsmat AS - Ringduevegen 1 2032 Maura. (Bjerke Velhus)


Mangler / Skade / Reklamasjon:

Hvor det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Selger er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes. Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen og om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra bestillingen.

Eventuell reklamasjon må gjøres innen rimelig tid.


Betingelser/retningslinjer

Bestilling/endring og kanselering av din bestilling.
Aksept etter bestilling mellom selger og kjøper:

Gjelder disse retningslinjene for Gunhildrud Catering og Selskapsmat AS.

Antall økning for antall personer:
kan endres når som helst, men ved avtale med selger og skriftlig aksept fra begge partnere.

Ved reduksjon av antall personer:
Sendes skriftlig melding av kjøper til selger,
ang reduksjon personer reduksjonen gjelder for.
Reduksjonen av antall personer gjelder kun 10 dager før din leveringsdato av din gjeldende bestilling!

Ved kanselering av din bestilling:
Må skje 1 måned før, sendes skriftlig melding ang din kanselering til selger og selger bekrefter din kanselering.

Nye og haste bestillinger som mottas og aksepteres fra selger og kjøper på kort varsel 

Kan ikke endres ( på kortvarsell menes 10 dager før leveringsdagen for din gjellende bestilling)
Justering av antallet kan kun skje ved evt avtale mellom deg og selger før det inngås en skriftlig avtale om kjøp.

Retningslinjene gjeller både selger og kjøper:
Dersom en av partnerene ikke forholder seg til retningslinjene ovenfor, er ansvarlig for å dekke økonomisk fult ut tapet bestillingen gjeldler for!Utstyr:

Tomgods/cateringemballasje og serveringsytstyr, rutiner, regler hos Gunhildrud Catering Og Selskapsmat AS

Retur adresse på alt tomgods/emballasje, utstyr :
Adresse: Ringduevegen 1, 2032 Maura
Sted: Bjerke Velhus
Tlf: 47222431


Kundens retur av tomgods :
Kunden er selv ansvarlig for tilbakelevering av alt retur tilbake til oss, etter å ha bestilt, mat, drikke eller tjenester som kunden har kjøpt.
Tomgodset returneres på baksiden av Bjerke Velhus på baktrappen, settes inn til veggen, sett lapp på tomgodset med ditt navn og dato på vår leveranse til deg. 


Etter din retur til oss:

kvalitetsikres din retur om antall utstyr stemmer og at det ikke foreligger skader på utstyr.

Stemmer det alt med utstyr, tar vi deg bort fra vårt tomgodslister.


Kundens bestilling av retur:
Har du ikke tid for å levere tomgodset tilbake til oss, send din bestilling av retur til: antoaneta.catering@gmail.com
Skriv adresse, navn og hvilken bestilling retur gjelder til og når du ønsker retur skal skje, vi behandler din bestilling så fort vi kan.

Kundens ansvar ved mottak av mat/drikke av oss:
Etter vår leveranse til deg, er du selv ansvarlig å levere alt av vårt tomgods/emballasje og ytsir til oss tilbake , det er veldig viktig at alt av utstyret kommer tilbake til oss i riktig antall og uten skader eller mangler. 

Ved manglende utstyr, tomgods/emballasje:
Tomgods/emballasje, utstyr som ikke returneres tilbake til oss innen avtaletiden mellom oss, kunden faktureres for alt manglende utstyr. 

Kunden faktureres også ved eventuelle skader eller mangler av antall utstyr.